Gửi mỹ phẩm đi Mỹ

Giá cước 245.000

Mỹ phẩm là những chất hoặc sản phẩm được dùng để trang điểm hoặc thay đổi diện mạo hoặc mùi hương cơ thể người. Mỹ phẩm với nhiều loại mỹ phẩm, bao gồm son môi, bút kẻ mắt, phấn mắt và nhuộm tóc Mỹ phẩm là những chất hoặc sản phẩm được dùng để trang điểm hoặc thay đổi diện mạo hoặc mùi hương cơ thể người. Nhiều mỹ phẩm được thiết kế để sử dụng cho mặt và tóc

    Danh mục: