Gửi yến sào đi Mỹ

Giá cước 2.800.000

Trước tiên, Yến sào là nhóm hàng cấm vận chuyển tự do bởi dịch cúm H5N1 hay Virus cúm loại A phân tuýp H5N1, viết là A hoặc H5N1, phổ thông gọi là virus cúm H5N1 hoặc virus H5N1, là một phân tuýp gây bệnh cao của virus cúm gia cầm loại A, có sẵn hemagglutinin tuýp 5 và neuraminidase tuýp 1. Nên gửi yến sào đi Mỹ sẽ không dễ dàng như mọi người nghĩ hay tưởng tượng.

Bảng giá cước gửi yến sào đi Mỹ

Trọng lượng (Kg)Đơn giá VND
Đến 100gramkg2.800.000
Thêm 100gram600.000
Hướng dẫn: Gửi =((500gram – 100gram)*400gram)+100gram = cước tổng: 400*600.000 = 2.400.000 + 2.800.000 = 5.200.000đ đây là tổng cước của 500gram

    Danh mục: